قرمز سبز آبي خاکستري
آيا آزاده‏اى نيست كه اين خرده طعام مانده در كام دنيا را بيفكند و براى آنان كه در خورش هستند نهد ؟ . جانهاى شما را بهايى نيست جز بهشت جاودان پس مفروشيدش جز بدان . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت